Ứng dụng Công nghệ Thông tin
Thương mại điện tử
Giáo dục điện tử
Cách mạng giáo dục
08:53-12/03/2013
Các nhu cầu mới của xã hội tạo thành một lực đẩy lớn, đồng thời các tiến bộ mới trong khoa học và công nghệ tạo thành một lực kéo lớn, kết hợp với nhau đang tạo...
Chính phủ điện tử
Nói đến chính phủ điện tử (CPĐT) đã có quá nhiều hội thảo trong nước và ngoài nước diễn ra. Ở đây tôi muốn đề cập đến hai điều trăn trở: Cơ...
Công nghệ Web thế hệ mới
Doanh nghiệp 2.0: lợi – hại đủ đường
02:46-28/02/2011
(PCWorld, Computerworld) 
Doanh nghiệp 2.0 (Enterprise 2.0) là thuật ngữ ám chỉ việc doanh nghiệp ứng dụng công nghệ Web 2.0 như là nền tảng cho hợp tác và sáng tạo nội dung.